Kas ir aicinājums?

Pāvests Francisks runā par aicinājumu tiešā nozīmē "kā aicinājumu uz misionāru kalpošanu citiem" (Christus Vivit n. 253). Viņš atgādina, ka "mūsu zemes dzīve sasniedz pilnību, kad kļūstam par upuri" (Christus Vivit n. 254); "Es esmu misija uz šīs zemes; tas ir iemesls, kāpēc es esmu šeit, šajā pasaulē" (Evangelii Gaudium n. 273). Atpazīt "kāpēc esmu radīts, kāpēc esmu te uz zemes un kāds ir Kunga plāns manai dzīvei" ir cilvēka aicinājums (Christus Vivit n. 256).

Tātad Aicinājuma kalpojums pirmām kārtām palīdz kristiešiem, īpaši jauniešiem, atklāt Dieva aicinājumu uz draudzību ar Viņu, jo visas pārējās misijas vai aicinājumi ir nesaraujami saistīti ar Dieva bezatlīdzības mīlestību. Rezultātā tas mudina jauniešus ieklausīties Dieva balsī un būt Viņa veidotiem un vadītiem, lai "kļūtu par to, kam man jābūt, uzticīgam manis paša realitātei" (Christus Vivit n. 256). Pēc tam tas palīdz jauniešiem atklāt skaistumu palīdzēšanā citiem kā ko tādu, kas pilnībā ciena katra cilvēka visdziļāko vēlmi. Tas visspilgtāk izpaužas aicinājumā dibināt jaunu ģimeni un īstenot darbu, kā arī aicinājumā uz priesterību, konsekrēto dzīvi, laulības dzīvi vai citiem konsekrācijas veidiem.

Kas ir izšķiršanās?

Aicinājuma kalpojums atbalsta jauniešus sava aicinājuma atklāšanā, sekmējot vienatni un klusumi pasaulē, kas pastāvīgi bombardē mūs ar stimuliem, atstājot maz vietas iekšējam klusumam.

Tāpēc katra mēneša trešajā sestdienā - mēs piedāvājam tikties ar jauniešiem no dažādām valstīm! Šī tikšanās ar nosaukumu "Paļāvības grupa" ir paredzēta cilvēkiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Kopā mēs atveram savas sirdis Dieva bezgalīgajai Mīlestībai, augam paļāvībā uz Kungu, sevi un citiem, atklājam Dieva gribu mūsu dzīvē! "Nāc un paskaties"!

Atbildīgās personas par Aicinājuma kalpojumu ir Apustuliskās Oblātes Rita un Liliane no Pro Sanctitate (viena no Latvijas katoļu organizācijām).